Публічний договір

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛІЄНТІВ ФІТНЕС-КЛУБУ «ПУЛЬСАР-ФІТНЕС»

 Шановний клієнте! Ми вітаємо вас в нашому клубі та пропонуємо вашій увазі декілька важливих пунктів Договору (який викладений нижче на цій сторінці) та Правил нашого клубу, на які дуже варто звернути увагу.

 

 1. Ви маєте активувати карту «Членство з помісячною оплатою» протягом 3 (трьох) днів з моменту купівлі, а карти терміном 3, 6, 9 місяців (підліткові), та 5 та 10 місяців (дорослі) — протягом 10 (десяти) днів На 4-й день для абонементів «Членство…» або на 11-й день для усіх інших абонементів ваша картка буде активована автоматично.

 

 1. До Вашого абонементу включено усі послуги згідно нижченаведеного переліку:
 • Вхідний інструктаж перед початком занять щодо безпечної експлуатації будь-якого та всього спортивного обладнання та іншого інвентарю, що знаходиться у Клубі.
 • Заняття на кардіотренажерах.
 • Заняття на силових тренажерах.
 • Використання роздягалень та душових Клубу.
 • Користування шафами в роздягальні під час відвідування Клубу.
 • Для власників абонементів «Членство за помісячною оплатою «Тренажерний зал + групові заняття» та Безлімітний абонемент «Тренажерний зал + групові заняття», 10 міс. — також групові заняття в студії, що входять до ци абонементів за розкладом.

 

 1. Також за додаткову плату Ви можете скористатися «Додатковими «Послугами» згідно нижченаведеного переліку:
 • Персональні тренування з інструктором.
 • Групові тренування з тренером за унікальною авторською програмою.
 • Зміна типу Картки на іншу, за умови здійснення відповідної доплати.
 • Переоформлення Картки на іншу особу за умови здійснення відповідної доплати. Картка не може бути переоформлена більше одного разу, а також не може бути переоформлена на особу, яка вже є діючим клієнтом Виконавця. Якщо до завершення строку дії Картки Замовника залишається менше трьох календарних місяців, така Клубна картка переоформленню не підлягає ні за яких умов.
 • Оренда індивідуальної шафи обраного Замовником розміру з тих, що є в наявності.
 • «Заморозка» — тобто тимчасове припинення дії абонементу за бажанням клієнта на будь-який термін. Є платною послугою. Вартість послуги — 200 (двісті) гривень на місяць.
 • Відновлення втраченої картки за умови додаткової плати згідно прейскуранту Виконавця. При втраті Картки ви зобов’язані у найкоротший термін повідомити про це Виконавця.

 

 1. Ви можете відвідувати клуб відповідно до типу придбаної картки. Картки (у тому числі ключ з нумерованим брелоком від шафки для переодягання) є персоніфікованими, їх передача та/або використання іншими особами не допускається. Картка пред’являється адміністратору рецепції Клубу кожного разу, коли ви відвідуєте Клуб. У разі невідповідності даних особи, на яку оформлена картка, та даних відвідувача, представник Клубу має право вилучити таку картку до з’ясування усіх обставин.
 2. Якщо Ви не відвідуєте Клуб, не використовуєте свою Картку або використовуєте її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, Строк Дії Картки не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають.

 

 1. Укладаючи Договір, Ви усвідомлюєте, що жодна з причин пов’язаних з Вашим особистим життям, зокрема, але не виключно, вагітність, не є підставою для зміни Строку Дії Картки, її дострокового припинення або перенесення дати закінчення її строку, у тому числі не є підставою для повернення грошових коштів (повністю або частково) сплачених за абонемент.

 

 1. Укладаючи Договір Ви свідомо погоджуєтеся на всі умови Договору. Вартість Послуг Клубу за цим Договором Вам зрозуміла. Також Ваш стан здоров’я дозволяє Вам споживати Послуги Клубу і Ви не маєте протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень зокрема.

 

 1. В залі Ви повинні перебувати в спортивному одязі, та перебувати в приміщеннях Клубу (окрім вхідної групи та рецепції) в змінному взутті або бахілах. Під час тренувань на тренажерах використовувати чистого рушника.

 

 1. Ви зобов’язуєтесь дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки та не припускати грубого поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Клубу, нецензурних, голосних, образливих висловів та погроз на адресу будь-якої особи.

 

 1. У разі грубих порушень Правил Клубу та/або умов цього Договору два (2) і більше разів, Клуб має право видалити Замовника з приміщення Клубу та позбавити права відвідувати Клуб без повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі Картка у Замовника вилучається, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний акт;

 

ДОГОВІР № _______________

про надання послуг фітнес-клубу

 

м. Бориспіль, Україна __________________________

 

Цей договір про надання послуг фітнес-клубу (надалі – «Договір») укладений між:

 

(1) Фізичною особою-підприємцем Василем Миколайовичем Швецьом, громадянином України, паспорт серії СМ № 684953, виданого Бориспільським МРВ ГУ МВС у МВД, який проживає за адресою: вул. Соц. Містечко, буд. 291, кв. 10, м. Бориспіль, Україна, адреса електронної пошти fitnesspuls@ukr.net, який діє у якості виконавця (надалі – «Виконавець»); та

 

(2) _____________________________________________________, громадянином _________________, паспорт серії ______ № ___________________, виданого _____________________________________,

який проживає за адресою: _______________________________________________________,
тел. ______________________________, який діє у якості замовника (надалі – «Замовник»),

 

Надалі за цим Договором Замовник та Виконавець разом іменуються як «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

 

ОСКІЛЬКИ, Виконавець має можливість надати оплатні Послуги Замовнику щодо занять у Клубі протягом дванадцяти (12) календарних місяців, а Замовник бажає отримувати такі Послуги протягом попередньозгаданого строку,

 

ТОМУ, СТОРОНИ вирішили укласти цей Договір на наступних умовах:

 

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • Виконавець зобов’язується надати Замовникові Послуги щодо занять у Клубі.
 • Замовник зобов’язується сплатити винагороду Виконавцю за надання Послуг в розмірі, порядку та на умовах, які визначені цим Договором.
 • Виконавець може надати Замовнику інші Додаткові Послуги за окрему плату в порядку та на умовах, які визначаються Виконавцем.
 • Особливості, порядок та умови надання Послуг та/або Додаткових Послуг визначаються цим Договором та правилами Клубу (надалі – «Правила»), які визначені у Додатку № 1 до цього Договору. Будь-які та всі терміни, які вжиті з великої літери у цьому Договорі, вживаються у такому самому значені, яке надане їм у Правилах, якщо їм не надано інше значення у цьому Договорі.

 

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

 • Для надання Послуг, але не раніше здійснення оплати їх вартості відповідно до Статті 5 цього Договору, Виконавець надає Замовнику Картку, в залежності від обраного типу, строк дії (надалі – «Строк Дії») якої становить дванадцять (12) календарних місяців з моменту її активації.
 • Сторони погодили, що після закінчення Строку Дії, Послуги вважаються наданими Замовнику належним чином, належної якості та у повному обсязі.
 • Замовник обрав Картку типу _______________________________. В Залежності від типу Картки, Виконавець надає Послуги згідно графіку, визначеного в Правилах.
 • Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Замовнику або нести загрозу його здоров’ю чи життю. Про такі зміни розкладу Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідної інформації у соціальних мережах «Вконтакте» (http://vk.com/pulsarfitness) та/або «Facebook» (https://www.facebook.com/pulsarfitnes) та/або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд.
 • Підписуючи цей Договір, Замовник запевнює та гарантує, що Замовник ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – нести відповідальність згідно положеннями цього Договору, Правилами та чинним законодавством України.
 • Сторони домовились і погодились, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

 

СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 • Замовник має право:
  • вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку працівників Виконавця;
  • отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Правилами у відповідності до типу картки, обраної Замовником за цим Договором;
  • замовляти Додаткові Послуги (Додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);
  • змінити тип належної йому Картки на іншу, за умови здійснення відповідної доплати, розмір якої визначається Виконавцем;
  • отримувати письмові роз’яснення щодо умов цього Договору та тлумачення змісту цього Договору і Правил;
  • вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором;
  • отримувати будь яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;
  • на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;
  • отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни за попереднім письмовим зверненням до Виконавця;
  • на підтримку своїх законних інтересів та правомірних вимог перед третіми особами, діяльність яких взаємопов’язана з предметом Договору, – в межах компетенції Виконавця;
 • Замовник зобов’язується:
  • Сплатити вартість Послуг за цим Договором;
  • завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість Додаткових Послуг, обраних Замовником;
  • не передавати Картку іншим особам для її використання в Клубі (кожна Клубна картка є «іменною»);
  • відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком, зазначеним у Додатку №1 цього Договору та у відповідності до типу Картки, що належить Замовнику;
  • охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця;
  • самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;
  • нести відповідальність за шкоду, завдану майну третіх осіб та/або Замовника, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Замовником чи особами, за яких він відповідає;
  • переоформити Картку на іншу особу в порядку і на умовах, які визначені Правилами.
  • дотримуватись усіх умов цього Договору та Додатків до нього.
 • Виконавець має право:
  • вимагати від Замовника сплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків;
  • вимагати від Замовника дотримання усіх умов Договору та Правил;
  • зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Правил, вказати на підстави такого порушення та скласти акт про порушення Замовником Договору або акт про факт нанесення шкоди майну (надалі разом – «Акти»). Акти мають бути складені комісією у складі не менш ніж однієї (1) уповноваженої особи Виконавця та двох (2) незацікавлених осіб. Якщо Замовник відмовився від підписання Актів, про це зазначається в Актах, які вважаються складеними належним чином без підпису Замовника, за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої цим Пунктом. З моменту складання Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Замовник несе відповідальність, яка передбачена цим Договором, Правилами та законодавством України та зобов’язаний, у разі завдання шкоди майну Замовника, відшкодувати її у повному обсязі. Якщо Замовник порушив Правила та/або умови цього Договору два (2) і більше разів, Виконавець має право видалити Замовника з приміщення Клубу та позбавити права відвідувати Клуб без повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі Картка Замовника вилучається, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний акт;
  • не допускати Замовника до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Замовника дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;
  • вимагати від Замовника відшкодування завданих ним збитків та/або шкоди майну та/або діловій репутації Виконавця окрім третіх осіб, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Замовника;
  • за існування обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг на період дії таких обставин. У такому випадку, після припинення дії форс-мажору, строк дії картки Замовника подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили;
  • розвивати (розширювати) комплекс Послуг (в т.ч. вводити нові типи карток) без погодження з Замовником;
  • у разі порушення Виконавцем Пункту 3.4.2 цього Договору (за наявності його вини, якщо не доведено інше) Виконавець має право, в залежності від суттєвості порушення, визначити та надати Замовнику Послуги у вигляді додаткових відвідувань Клубу. У такому разі, якщо Замовник не використає такі додаткові відвідування або якщо він використає їх не у повному обсязі, відповідно до умови цього Пункту Договору, дія Картки припиняється і Договір вважається виконаним належним чином і в повному обсязі;
  • інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
 • Виконавець зобов’язується:
  • на підтвердження права Замовника відвідувати Клуб оформити та надати Замовникові Картку встановленого зразка за категорією та типом, обраними Замовником у відповідності до цього Договору та активувати її протягом 1-го (одного) дня з дати отримання відповідної вимоги Замовника, але не раніше сплати вартості Послуг;
  • надавати Замовнику сплачені ним Послуги у відповідності до типу Картки останнього;
  • забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору та Правил, якість яких визначається Виконавцем;
  • підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Замовником;
  • подовжити Строк Дії Картки Замовника у випадках, передбачених Договором та Правилами.

 

СТАТТЯ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом одного календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.
 • За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та законодавством України.
 • Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.
 • Замовник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.
 • Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я.
 • Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків

 

СТАТТЯ 5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • Вартість Послуг за цим Договором становить ______________________ (_________________________________________) грн., на підставі затвердженого прейскуранту, що відповідає типу обраної Замовником картки.
 • Замовник сплачує вартість Послуг за цим Договором у національній валюті України шляхом безготівкового перерахунку на поточний рахунок Виконавця, реквізити якого є наступними: номер рахунку 26006053135546, відкритого у ПАТ ”Приватбанк” (код ЄДРПОУ банку: 14360570), ОКПО: 319 432 0830, МФО: 321842 або готівкою Виконавцю чи його уповноваженій особі.
 • Підтвердженням оплати Договору є квитанція про оплату, видана Замовникові банком або будь-який інший платіжний документ, що підтверджує сплату коштів за цим Договором.

 

СТАТТЯ 6. ФОРС-МАЖОР

 • Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини непереборної сили (форс-мажор).
 • Сторони домовилися, щодо обставин непереборної сили, окрім іншого, вони відносять: стихійні лиха; епідемії; війни; збройні конфлікти; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та (або) які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та (або) які на думку Виконавця завдають Замовникові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований Клуб і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Сторін.
 • На період існування обставин непереборної сили Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій Статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.

 

СТАТТЯ 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

 • Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Замовникові виникають з моменту активації Картки, та діє до останнього дня Строку Дії Картки. Строк дії цього Договору дорівнює Строку Дії Картки.
 • Активація Картки відбувається у відповідності до Пункту 8.2 Правил.
 • Зміни та доповнення до цього Договору, у тому числі пов’язані з подовженням Строку Дії Картки, можуть бути внесені за згодою Сторін, про що Сторони або їх належним чином уповноважені представники укладають відповідну додаткову угоду. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід’ємною частиною цього Договору.
 • Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку та/або від нього не можна відмовитись в односторонньому порядку окрім випадків, які визначені у Пунктах 3.3.1 та 3.3.3 цього Договору.

Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо цей Договір буде розірвано на підставі Пункту 3.3.3 цього Договору, кошти, сплачені ним у відповідності до Статті 5 цього Договору, поверненню не підлягають ні за яких умов.

Замовник запевнює та гарантує, що він усвідомлює та розуміє зміст положення цього пункту, а також погоджується з тим, що положення цього пункту є істотною умовою, на підставі якої Виконавець погодився укласти цей Договір.

 • У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця та на підставах, вказаних у Пункті 3.3.3 цього Договору, вважається, що Замовник отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.

 

СТАТТЯ 8. ІНШІ УМОВИ

 • Якщо Замовник не відвідує Клуб, не використовує свою Картку або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, Строк Дії Картки не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають.
 • У разі настання обставин, які зазначені в Пункті 8.1 цього Договору Замовник може скористатися послугою призупинення дії Картки у порядку, передбаченому у Пунктом 8 Правил.
 • Якщо на момент підписання Договору, Виконавцем проводились акції, Замовник запевняє та підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними. Замовник також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що на думку Замовника є більш вигідні, ніж/та на умовах якої Замовник уклав цей Договір.
 • Укладаючи Договір, Замовник усвідомлює, що жодна з причин пов’язаних з його особистим життям, зокрема, але не виключно, вагітність, не є підставою для зміни Строку Дії Картки, її дострокового припинення або перенесення дати закінчення її строку, у тому числі не є підставою для повернення грошових коштів (повністю або частково) сплачених Замовником за Договором.
 • Цим Замовник запевнює та заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: (i) Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору; (ii) Вартість Послуг Виконавця за цим Договором зрозуміла Замовнику, була належним чином йому повідомлена та є прийнятною для нього; (iii) стан здоров’я Замовника дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Замовник не маює протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень зокрема; та (iv) Замовник надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.
 • Укладаючи Договір Замовник надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України.
 • Під час укладання Договору Замовник зобов’язаний пред’явити Виконавцю оригінал та копію його паспорту.
 • Сторони цим підтведжують, що вони скористалися своїм правом , яке передбачене Частиною 3 Статті 6 Цивільного Кодексу України, відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювали свої відносини у цьому Договорі на власний розсуд, що відповідає їх волевиявленню та є справедливими. При вирішенні усіх інших питань, які неврегульовані цим Договором, Сторони керуються законодавством України.
 • Цей Договір складений на трьох (3) сторінках, українською мовою у двох автентичних примірниках рівної юридичної сили – по одному примірнику для кожної зі Сторін.
 • Будь-які та всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

 

*                 *                 *

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ВИКОНАВЕЦЬ, Фізична особа-підприємець Василь Миколайович Швець

 

____________________________)

ЗАМОВНИК, _______________________________

 

 

____________________________)

Додаток № 1

до Договору № ______

про надання послуг фітнес-клубу

від _________________________

 

ПРАВИЛА ФІТНЕС-КЛУБУ «ПУЛЬСАР-ФІТНЕС»

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ
 • Терміни та поняття в цих правилах вживаються у наступних значеннях:
  • «Договір» означає договір про надання послуг фітнес-клубу.
  • «Виконавець» означає фізичну особу-підприємця Швеця Василя Миколайовича.
  • «Замовник» означає будь-яку фізичну особу, яка уклала у якості замовника з Виконавцем, який діє у якості виконавця, Договір.
  • «Клуб» означає фітнес-клуб «Пульсар-фітнес», який знаходиться за адресою: вул. Київський Шлях, буд. 4, 2-й поверх, м. Бориспіль, Київська область, Україна.
  • «Картка» означає пластикову картку, яка надається Замовникові на підставі укладеного з Виконавцем договору про надання послуг фітнес-клубу та ідентифікує особу Замовника для проходу на територію Клубу з метою споживання Послуг. Картка є єдиною підставою пропуску замовника до Клубу. У разі відсутності у Замовника Картки останньому буде відмовлено у відвідуванні Клубу.
  • «Картка «Повний День»» означає Картку, яка надає можливість Замовнику відвідувати Клуб з 07-00 до 23-00 у будні,  та з 09-00 до 21-00 у вихідні, неробочі та святкові дні;
  • «Картка «Ранок»» означає Картку, яка надає можливість Замовнику відвідувати Клуб з 07-00 до 17-00 у будні та з 09-00 до 17-00 у вихідні, неробочі та святкові дні;
  • «Партнер Клубу» означає будь якого суб’єкта підприємницької діяльності, з яким Виконавець має договірні відносини.
  • «Послуги» означає будь-які та всі послуги згідно нижченаведеного переліку:
   • початковий інструктаж перед початком занять у Клуб щодо безпечної експлуатації будь-якого та всього спортивного обладнання та іншого інвентарю, що знаходиться у Клубі;
   • заняття на кардіотренажерах;
   • заняття на силових тренажерах;
   • групові тренування в студії;
   • використання роздягалень та душових Клубу; та
   • користування шафами, які наявні у Клубі, для залишення своїх речей під час відвідування Клубу.
  • «Додаткові «Послуги» означає будь-які та всі послуги згідно нижченаведеного переліку:
   • персональні тренування з інструктором; та
   • групові тренування в студії, які проводяться спеціально запрошеним Партнером Клубу.

 

 1. ВИДИ КАРТОК. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
 • Для відвідування Клубу, Замовник, може придбати одну з двох (2) видів Карток: Картка «Повний День» або Картка «Ранок». Замовник має право отримувати Послуги у години, які передбачені для кожного типу Картки.
 • Додаткові Послуги не входять до Послуг, надання яких передбачено Картками. Додаткові Послуги надаються за бажанням Замовника та за додаткову плату. В приміщенні Клубу Додаткові Послуги надаються Партнером Клубу та/або співробітниками Виконавця. Додаткові Послуги надаються за окремим розкладом роботи, який може відрізнятися від загального розкладу роботи Клубу.
 • Замовник погоджується з тим, що грошові кошти, сплачені ним за Додаткові Послуги не підлягають поверненню ні за яких умов, у тому числі, але не виключно, у випадку припинення дії Договору.
 • Вартість Додаткових Послуг визначається у відповідності до прейскуранту Виконавця.

 

 1. ВІДВІДУВАННЯ КЛУБУ
 • Замовник відвідує Клуб відповідно до типу обраної ним Картки.
 • Картки (у тому числі ключ з нумерованим брелоком від шафки для переодягання та жетони, які видаються Замовнику при відвідуванні Клубу в обмін на Картку) є персоніфікованими, їх передача та/або використання іншими особами не допускається.
 • Якщо Замовник з будь-яких причин втратить можливість продовжувати заняття у Клубі, його Картка може бути переоформлена на весь залишок строку її дії на іншу особу за умови укладання відповідного додатку до Договору та сплати вартості переоформлення Картки згідно з прейскурантом. Картка не може бути переоформлена більше одного разу, а також не може бути переоформлена на особу, яка вже є або була клієнтом (замовником) будь-якого з Виконавця. У разі придбання Замовником Картки у період передпродажу, така Картка не може бути переоформлена на іншу особу протягом періоду часу, який розпочинається з дати укладання Договору та спливає на 180 добу з моменту активації такої Картки. Якщо до завершення строку дії Картки Замовника залишається менше трьох календарних місяців, така Клубна картка Замовника переоформленню не підлягає ні за яких умов. Клуб не пропонує та не надає Замовнику послуги щодо пошуку осіб з метою переоформлення на них Картки Замовника.
 • Картки є власністю Виконавця і Замовник зобов’язаний дбайливо ставитися до них.
 • При втраті Картки Замовник зобов’язаний у найкоротший термін повідомити про це Виконавця. За відновлення Картки Замовник сплачує відповідну плату згідно з прейскурантом.
 • Стандартний строк дії Картки становить дванадцять (12) календарних місяців з дня її активації. У разі збільшення строку дії Картки Замовника, що можливе лише за умови нарахування йому Виконавцем відповідних бонусів під час проведення різноманітних акцій, загальний строк Картки може бути продовжений Виконавцем в односторонньому порядку. Нарахування бонусів, пов’язаних зі збільшенням строку дії Картки, відбувається в останній день стандартного строку дії Картки. Використання Картки понад строк її дії не допускається, окрім випадків, які передбачені Пунктом 3.3.8 Договору. Якщо Замовник вирішує переоформити Картку на іншу особу або змінити її тип, такі дії відбуваються без урахування усіх накопичених бонусів, до моменту вступу їх в силу, у тому числі пов’язаних зі збільшенням строку дії Картки. В такому випадку строк дії Картки буде відповідати залишку стандартного строку дії Картки Замовника.
 • Замовник усвідомлює і приймає той факт, що з розвитком Клубу дані Правила підлягають коригуванню, зміні та прийняттю у новій редакції. Зокрема, Виконавець має право без погодження з Замовником вводити нові типи, види та категорії карток, розширювати, заміняти та вдосконалювати комплекс послуг, які надаються за Картками, уточнювати та змінювати назву Карток; вводити в дію інші форми відвідування Клубу. Замовник погоджується з тим, що будь-які зміни до даних Правил впроваджуються в односторонньому порядку шляхом прийняття відповідного рішення Виконавцем. У випадку внесення змін до цих Праавил, Виконавець доводить інформацію про зміни до відома Замовника шляхом розміщення нової редакції Правил у Клубі, у соціальних мережах «Вконтакте» (http://vk.com/pulsarfitness) та/або «Facebook» (https://www.facebook.com/pulsarfitnes) та в точках продажу Карток. Індивідуальне повідомлення Замовника або підписання додаткових угод чи будь-яких інших додатків до Договору для вступу в силу змін до Правил не вимагається. Зміни до Правил вступають в силу з моменту прийняття відповідного рішення Замовником. Зміна Правил не вважається зміною умов Договору та не вважається такою, що здійснюється на власний розсуд.
 • Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він ознайомлений з переліком та обсягом Послуг, порядком їх надання, а також з усією інформацією, яка необхідна для повноцінного споживання Послуг у Клубі.
 • Після підписання цього Договору та усіх додатків до нього, у т.ч. усіх пам’яток, вважається, що Замовник ознайомлений з усіма їх умовами та зобов’язується їх дотримуватись. У разі порушення або невиконання умов Договору та Правил – Замовник несе відповідальність встановлену Договором, Правилами та чинним законодавством України.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
 • Виконавець надає Послуги у Клубі у відповідності до типу Картки з 08:00 до 22:00 у будні та з 09-00 до 22-00 у вихідні, святкові та неробочі дні, окрім випадків, які передбачені Пунктом 2.4 Договору. Проведення групових тренувань у студії відбувається згідно графіку, який визначається Виконавцем та розміщується в Клубі, у соціальних мережах «Вконтакте» (http://vk.com/pulsarfitness) та/або «Facebook» (https://www.facebook.com/pulsarfitnes).
 • Замовник зобов’язаний залишити приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закриття Клубу або згідно з режимом відвідування за типом обраної ним Картки. Затримання Замовника у Клубі понад 15 хвилин після його закриття розцінюється як порушення Правил, за що Замовник повинен сплатити Виконавцю штраф у розмірі, який визначений прейскурантом.
 • Виконавець залишає за собою право не частіше, ніж один раз на календарний тиждень змінювати розклад роботи Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації у соціальних мережах «Вконтакте» (http://vk.com/pulsarfitness) та/або «Facebook» (https://www.facebook.com/pulsarfitnes) або будь-яким іншим шляхом.
 • Прейскурант цін в Клубі може бути змінений Виконавцем або Партнером Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації у соціальних мережах «Вконтакте» (http://vk.com/pulsarfitness) та/або «Facebook» (https://www.facebook.com/pulsarfitnes) або будь-яким іншим шляхом.
 • Надаючи Послуги, Виконавець забезпечує Замовника кваліфікованим та професійним персоналом, окрім того, по мірі можливості, докладає максимум зусиль для збереження незмінності та сталості складу персоналу (тренерів, інструкторів), виключно у межах і у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.
 • Картка пред’являється адміністратору рецепції Клубу кожного разу, коли Замовник відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Замовника пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених в документі даним, зазначеним у Картці, представник Клубу має право вилучити таку картку до з’ясування усіх обставин, про що складає акт у двох примірниках за підписом особи, яка вилучила Картку. Один з таких примірників надається особі, яка пред’явила невідповідну Картку. Вилучена Картка залишається в Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення.
 • Перебуваючи на території Клубу, Замовник повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Клубу. Замовник повинен залишати верхній одяг в гардеробі та перебувати в приміщеннях Клубу (окрім вхідної групи та рецепції) в змінному взутті або бахілах. Крім того, Замовнику забороняється вживати їжу в приміщеннях Клубу.
 • Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Клубу Замовнику категорично забороняється вчинення таких дій:
  • відео – та фотозйомка;
  • перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Клубу, носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї, а також проходження в приміщення Клубу і знаходження на тренувальних майданчиках з ручною поклажею закритого типу та великогабаритних розмірів. У разі унеможливлення використання (наприклад власного обладунку габаритного розміру та ін.) на прохання співробітників Клубу відвідувач повинен пред’явити таку поклажу для проведення поверхового огляду, з метою збільшення мір безпеки відвідувачів та співробітників Клубу;
  • вживання спиртних напоїв (крім тих які були придбанні в приміщенні Клубу в спеціальних місцях), наркотичних засобів та (або) їх аналогів, а також паління;
  • проносити в комерційних цілях в приміщення Клубу свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі), а також виготовлення, вживання та пригощання інших відвідувачів Клубу власним спортивним харчуванням (у т.ч. коктейлями) на території тренувальних майданчиків;
  • несанкціоноване розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, наркотичних засобів та (або) їх аналогів, будь-яких медикаментів та (або) спортивного харчування та (або) біодобавок;
  • проносити на територію клубу будь-яких тварин;
  • перебування Замовника та (або) осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;
  • самостійно здійснювати та/або надавати іншим особам СПА- та інші косметичні процедури, до яких також відноситься: нанесення косметологічних засобів, використання ефірних масел, лікувальної грязі, будь-який масаж та інше;
  • проводити тренування інших відвідувачів Клубу;
  • вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;
  • непристойна поведінка та жести;
  • прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;
  • грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Клубу;
  • нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи;
  • використання гучномовних пристроїв, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Клубу.
 • У разі відсутності в Клубі послуг із забезпечення відвідувачів засобами особистої гігієни (мило, шампунь, гель та інше), Замовнику надається право приносити в Клуб та користуватись власними такими засобами.
 • Після закінчення занять Замовник зобов’язаний звільнити шафу у роздягальні.
 • У разі виносу за територію Клубу ключа з нумерованим брелоком від шафки для переодягання, жетона або номерка від гардеробу, їх втрати або пошкодження, а також пошкодження рушника та/або будь-якого іншого інвентарю, Замовник зобов’язується відшкодувати їх вартість у повному обсязі.
 • Ані Виконавець, його співробітники, та Партнери Клубу не несуть відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Замовника чи осіб, за яких він відповідає. З питань збереження особистих речей слід звертатися до персоналу Клубу.

 

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРУПОВИХ ТРЕНУВАНЬ
 • Групові тренування проводяться виключно за розкладом.
 • Запізнення на групове тренування не є приводом для зміни розкладу чи формату заняття.
 • при запізнені на тренування більш ніж на 15 хвилин інструктор має право не допустити на заняття дану особу.
 • Забороняється використання мобільних телефонів під час групових занять.
 • розклад групових занять складається на період до одного (1) місяця та може змінюватись на розсуд Виконавця з врахуванням побажань клієнтів.
 • Виконавець має право вносити зміни в розклад групових занять, а також замінювати інструктора, котрий проводить групові заняття згідно з розкладом.
 • Після завершення заняття відвідувачі Клубу повинні зібрати використовуване ними знаряддя та скласти в відведене для цього місце.
 • Замовник несе матеріальну відповідальність за втрату або пошкодження майна Виконавця, якщо така втрата або пошкодження сталися з його вини.
 • Виконавець не несе відповідальність у випадку нанесення шкоди здоров’ю Замовнику внаслідок порушення ним Правил.
 • Цими Правилами Виконавець попереджує, а Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що тренувальні зали для групових занять мають певну допустиму кількість місць, перевищення якої призводить до створення незручностей для відвідувачів під час проведення занять у групових залах, та як наслідок – неповноцінне надання відвідувачам таких видів послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Клубу щодо їх участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність, а лише вказує на підвищену популярність такого виду групових занять.
 • Розклад групових занять може змінюватись, про що відвідувачі повідомляються шляхом розміщення відповідної інформації у соціальних мережах «Вконтакте» (http://vk.com/pulsarfitness) та/або «Facebook» (https://www.facebook.com/pulsarfitnes) або будь-яким іншим шляхом.

 

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТРЕНУВАНЬ З ІНСТРУКТОРОМ
 • Замовнику пропонуються персональні тренування за додаткову плату, встановлену згідно з прейскурантом. Для їх отримання Замовнику необхідно узгодити графік занять з інструктором та сплатити Виконавцю вартість таких тренувань. Замовник мож наперед сплачувати ту кількість занять з інструктором, яку вважає за потрібне. Підтвердженням оформлення такої послуги є наявність у Замовника підтверджуючого документа про оплату.
 • Замовник має право скасувати чи перенести персональне тренування не пізніше ніж за три (3) години до його початку. У такому випадку вважається, що послуга була ненадана. У випадку несвоєчасного повідомлення про перенесення чи відміну заняття, грошова сума за персональне тренування не повертається, а тренування буде вважатися таким що було здійсненим та виконаним в повному обсязі. У випадку, якщо Замовник не сплатив вартість персонального тренування, яке було перенесене чи відмінене у випадку, який передбачений цим пунктом, Замовник повинен сплатити вартість такого тренування Виконавцю до наступного відвідування Клубу. В іншому випадку, такому Замовнику буде тимчасово обмежено доступ до Клубу до моменту сплати боргу. Час, протягом якого Замовнику буде тимчасово обмежено доступ до Клубу, буде обраховуватися в межах Строку Дiї Договору.
 • Скасування персонального тренування після початку заняття можливе лише у випадку погіршення самопочуття відвідувача протягом десяти (10) хвилин після початку тренування. У такому випадку вважається, що послуга була ненадана. У випадку відміни персонального тренування по іншій причині чи після десяти (10) хвилин після початку заняття, дана послуга вважатиметься наданою у повному обсязі.
 • При необхідності, виключно з метою покращення комфорту відвідувачів Клубу, допускається введення нових пунктів до Правил, а також зміни вже існуючих, у тому числі, розкладу групових занять.

 

 1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗАМОВНИКА НА ТРЕНУВАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ
 • Вхід на територію для тренувань можливий лише в закритому спортивному змінному одязі та взутті. Під час тренувань верхня частина тіла має бути закрита елементом одягу.
 • Користування мобільними телефонами та засобами парфумерії з різкими та/або стійкими запахами на тренувальних територіях заборонені.
 • Після тренування Замовник зобов’язаний прибрати штанги, гантелі та інше незакріплене обладнання та спорядження.
 • Вправи з вільною вагою виконуються виключно з персональним тренером або партнером.
 • При виборі занять з аеробіки Замовник повинен керуватись рівнем власної підготовки. Необхідні пояснення можна отримати у персоналу Клубу.
 • При вході до приміщення Клубу менш ніж за одну (1) годину до встановленого часу закриття, персонал Клубу нагадує Замовникові про максимальний період часу перебування на території Клубу.
 • Відвідування Клубу Замовником можливо тільки за умови відсутності у Замовника заборгованості перед Партнерами Клубу та/або Виконавцем, що підтверджується обліковими даними Виконавця. Виконавець має право обмежити Замовнику доступ на територію Клубу та до деяких Послуг до моменту погашення Замовником такої заборгованості.

 

 1. АКТИВАЦІЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ КАРТКИ
 • Строк максимального призупинення Картки складає тридцять (30) календарних днів. Мінімальний строк призупинення дії Картки складає десять (10) календарних днів. Про своє бажання призупинити дію Картки необхідно повідомляти заздалегідь виключно в письмовій формі шляхом надання Виконавцеві відповідної заяви. Обчислення строку призупинення Картки Замовника розпочинається тільки з фактичної дати подання Замовником заяви, або з дати, вказаній в такій заяві, яка жодним чином не може бути подана заднім числом. Максимальна кількість заяв щодо призупинення дії Картки, які можуть бути подані Замовником, не повинна перевищувати шести (6) заяв в межах максимального строку призупинення Картки, який зазначений у цьому Пункті.
 • Картка, обрана Замовником для відвідування Клубу, може бути активована в будь-який день, але не пізніше ніж через десять (10) календарних днів з дати підписання Договору. У випадку якщо Картка не буде активована Замовником у зазначений строк, вона автоматично активується Виконавцем на одинадцятий (11) календарний день з дати підписання Договору.

 

 1. ІНШІ УМОВИ
 • Обов’язковою умовою для відвідування Клубу є наявність особистої фотографії Замовника, яка надається Замовником або може бути зроблена співробітниками Виконавця на момент укладання Договору. Відсутність особистої фотографії Замовника перешкоджає проведенню його ідентифікації і як наслідок, позбавляє можливості Замовника відвідувати Клуб.
 • Замовник погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються в Договорі, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Замовника щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою повідомлення Замовника про всі зміни, які відбуваються в діяльності Клубу.
 • Замовник усвідомлює та погоджується з такими фактами: що у відповідності до санітарних норм та з метою забезпечення безпечного для здоров’я Замовника надання Послуг, приміщення Клубу потребує періодичне проведення поточного ремонту, внаслідок чого, надання Виконавцем Послуг може бути тимчасово припинене; що більшість обладнання Клубу (тренажери та інше) мають безперебійний режим роботи, внаслідок чого потребують періодичної профілактики, з метою запобігання подальшого їх виходу з ладу, тому проведення вищезазначених заходів не впливає на строк дії Картки Замовника.
 • Замовник усвідомлює, що Клуб розміщується в будівлях, які не є власністю Виконавця, внаслідок чого, можливі непередбачувані дії власників будівель або дії третіх осіб, подолання, яких знаходиться поза контролем та волею Виконавця. Такі дії можуть впливати на діяльність Клубу, у тому числі можуть призвести до закриття Клубу або тимчасового припинення можливості Виконавця надавати Послуги.
 • Замовник погоджується з тим, що користування Замовником парковкою для автотранспорту, у разі її наявності біля Клубу, здійснюється на умовах встановлених власником будівлі і прилеглої території (надалі – «Власник»). Автомобіль Замовника залишений на парковці не вважається переданим на зберігання Виконавцю.
 • Тарифи за користування парковкою для автотранспорту (за наявності) визначається та встановлюються Власником.
 • Замовник усвідомлює та погоджується, що Клуб розміщується в будівлі, яка не є власністю Виконавця, внаслідок чого, можлива бездіяльність та/або непередбачувані дії Власника або дії (бездіяльність) третіх осіб, подолання наслідків яких знаходяться поза контролем та волею Виконавця. Такі дії можуть призвести до перенесення орієнтовного періоду відкриття, впливати на діяльність Клубу, у тому числі можуть призвести до закриття Клубу або тимчасового припинення можливості Виконавця надавати Послуги.

 

 

*                 *                 *